Loading

Nya roller på PULS Bemanning & Rekrytering

Under hösten har vi på PULS genomfört en förändring i våra roller. Som ni säkert redan vet har vi fått en ny VD, men det är även flera andra som blivit tilldelade nya roller. Syftet med förändringen är att ge oss själva förutsättningar att fortsätta växa och bli ett bättre PULS.

”Tanken med roll ändringarna är att växa mer och då är en stark grund med delat ansvar något som krävs. Numera är det fler som är delaktiga och fler som tar beslut inom sitt ansvarsområde.” – Johan Gunnarsson, VD

 

Johan är vår nya VD, vilket har gjort att arbetsuppgifterna för honom har ändrats en del jämfört med tidigare.

”Idag jobbar jag inte särskilt mycket i det dagliga, utan mer strukturellt och runt om det dagliga. Exempelvis kan det vara frågor om framtiden, ekonomi och organisation. Jag jobbar inte heller längre specifikt med något kontor, utan jag jobbar numera med hela PULS.” – Johan Gunnarsson, VD

 

Jonas Stigemyr om den nya strukturen och vilka effekter han tror att roll ändringarna ska få.

”Med den nya strukturen hoppas vi på att göra våra roller och arbetsuppgifter mer tydliga och att detta leder till ökad effektivitet. Vi hoppas även detta genererar bättre synergieffekter mellan våra kontor för att på så sätt kunna samarbeta bättre och hjälpas åt att hitta det bästa för totalen.” –  Jonas Stigemyr, Verksamhetschef

 

En som har fått en ny roll är Andreas Bogesten, som numera är kontorschef i Anderstorp.

”Mina arbetsuppgifter idag som kontorschef innebär liknande uppgifter som i min tidigare roll som konsultchef. Mitt team som jag leder består av Jonas Stigemyr och Lisa Johansson där vi alla har liknande roll, men att jag leder teamet. I arbetet ingår även ett tätt arbete med vår andra kontorschef Anela Drndo. – Andreas Bogesten, Kontorschef Anderstorp

 

Anela Drndo om sin nya roll som kontorschef i Värnamo och Ljungby.

”Min nya roll gör att jag numera är mer delaktig i Ljungby än vad jag var tidigare och att jag stöttar upp mitt team i sina roller. Jag stöttar Tomas Karlsson och Josef Tot i bemanning, Olivia Hildingsson i marknadsföringen och Johan Gunnarsson i det övergripande kring system och marknad. I Värnamo har jag även ett övergripande ansvar för bemanningen och rekryteringen och helheten.” Anela Drndo, Kontorschef Värnamo / Ljungby